PROJEKT   DESIGN   FILIP   KUBICKI,   ul. Rataja 10/6,   58 - 560 Jelenia Góra,   tel. 723 669 583,   fkubicki@gmail.com,     NIP 611-264-78-85
Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji: doradztwo; projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze; uzgodnienia; nadzory autorskie i inwestorskie.

Wykonujemy projekty wszelkich inwestycji związanych z budownictwem:

- budynków jedno- i wielorodzinnych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- obiektów usługowych,
- przestrzeni publicznych - parków, placów,
- przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rewaloryzacje, zmiany sposobu użytkowania również w obiektach zabytkowych,
- projekty wnętrz,
- inwentaryzacje, ekspertyzy i opinie techniczne,
- wizualizacje i opracowania graficzne.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z zaangażowaniem i troską, od początku do końca
procesu inwestycyjnego.

oferta